Utorak, 31 siječnja, 2023

Regionalna veletržnica Split

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

0
UPISNIK O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA Knjiga br. Broj stranica: Potpis ovlaštene osobe: Obrazac broj 1 – Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama...

Obavijest o završetku predstečajne nagodbe

0
Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj 14. Stpn-64/2013.g. od 04.listopada2013.godine o odobrenju predstečajne nagodbe, Rješenjem Tt -14/201-3 od 30.siječnja 2014. godine o upisu u...

Obavijest o provedbi upisa promjene članova Nadzornog odbora društva Regionalna veletržnica Split d.d.

0
Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 20. prosinca 2013.godine i Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Tt-14/201-3 od 30. siječnja 2014. godine...

Obavijest o promjeni temeljnog kapitala društva Regionalna veletržnica Split d.d.

0
Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 20. prosinca 2013.godine, Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-14/201-3 od 30.siječnja 2014.godine, te upisom...

Obavijest

0
U zatvorenom dijelu prostora Regionalne veletržnice Split d.d. trenutačno nema slobodnih poslovnih prostora. Na otvorenom dijelu veletržnice ima slobodnih prodajnih mjesta.