Na temelju čl. 264. Zakona o trgovačkim društvima i članku 36. Statuta Regionalne
veletržnice Split d.d., održana je 5. sjednica Nadzornog odbora

Obavijest o održanoj 5. sjednici Nadzornog odbora
održanoj dana 27. studenog 2021. godine u prostorijama društva na adresi Kamen, 4. gardijske 47, Split

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

  1. Mia Franić
  2. Mario Bašić
  3. Alen Lučić

Ostali nazočni:

  1. Držislav Brčić

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je sjednicu u 8,00 sati, te sukladno pozivu predložila slijedeći dnevni red:

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice NO
  3. Devetomjesečni financijski izvještaj za 2021. g.
  4. Ponuda za izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnine
  5. Ponuda pružanja odvjetničkih usluga
  6. Razno

Sve odluke donesene temeljem dnevnog reda jednoglasno su usvojene, a izvještaji i
informacije (točka 3.) su primljeni na znanje.

Sjednica je završena u 10,00 sati.

S poštovanjem,
Držislav Brčić, direktor