Četvrtak, 6 kolovoza, 2020

Regionalna veletržnica Split

Obavijesti

Okončana predstečajna nagodba

0
Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj 14. Stpn-64/2013.g. od 04.listopada2013.godine o odobrenju predstečajne nagodbe, Rješenjem Tt -14/201-3 od 30.siječnja 2014. godine o upisu u...

Obavijest o provedbi upisa promjene članova Nadzornog odbora društva Regionalna veletržnica Split d.d.

0
Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 20. prosinca 2013.godine i Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Tt-14/201-3 od 30. siječnja 2014. godine...

Obavijest o promjeni temeljnog kapitala društva Regionalna veletržnica Split d.d.

0
Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 20. prosinca 2013.godine, Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-14/201-3 od 30.siječnja 2014.godine, te upisom...

Obavijest

0
U zatvorenom dijelu prostora Regionalne veletržnice Split d.d. trenutačno nema slobodnih poslovnih prostora. Na otvorenom dijelu veletržnice ima slobodnih prodajnih mjesta.