Nedjelja, 24 listopada, 2021

Regionalna veletržnica Split

Korporativni podaci

Tvrtka: Regionalna veletržnica Split  d.d.
Sjedište i adresa: Kamen, 4.gardijske 47, 21000 SPLIT
Osnovna djelatnost: Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, NKD 6820
Pravni oblik: Dioničko društvo
Matični broj (MB): 1487787
Matični broj subjekta (MBS): 060168176
OIB 04625379878
Registarski sud: Trgovački sud u Splitu
Temeljni kapital Društva: 27.580.880,00  HRK, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 344.761
Nominalna vrijednost dionice: 80,00 HRK
Trgovanje dionicom: nisu uvrštene na burze
Osnovni žiro račun i banka: HR 88 2407000 1100572982, kod OTP banka
Uprava: Držislav Brčić, direktor
Predsjednik Nadzornog odbora: Mia Duška Franić

 

Struktura vlasništva Regionalne veletržnice Split d.d.

Red.
br
DIONIČARI UKUPNO DIONICA 1/100 UPLAĆENI IZNOS U KUNAMA %
1 Nacionalna veletržnica d.d. 123.725 9.898.000,00 35,89
2 Grad Split 118.835 9.506.800,00 34,47
3 CERP / Republika Hrvatska 60.460 4.836.800,00   17,54
4 Tehnnika d.d. Zagreb 9.743 779.440,00 2,83
5 Splitsko-dalmatinska županija  5.900 472.000,00 1,71
6 Mali dioničari-privatno 26.098  2.087.840,00 7,57
  UKUPNO 344.761 27.580.880,00 100,00