Utorak, 31 siječnja, 2023

Regionalna veletržnica Split

Korporativni podaci

Tvrtka: Regionalna veletržnica Split  d.d.
Sjedište i adresa: Kamen, 4.gardijske 47, 21000 SPLIT
Osnovna djelatnost: Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, NKD 6820
Pravni oblik: Dioničko društvo
Matični broj (MB): 1487787
Matični broj subjekta (MBS): 060168176
OIB 04625379878
Registarski sud: Trgovački sud u Splitu
Temeljni kapital Društva: 27.580.880,00  HRK, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 344.761
Nominalna vrijednost dionice: 80,00 HRK
Trgovanje dionicom: nisu uvrštene na burze
Osnovni žiro račun i banka: HR 88 2407000 1100572982, kod OTP banka
Uprava: Držislav Brčić, direktor
Predsjednik Nadzornog odbora: Mia Duška Franić