Nedjelja, 21 travnja, 2024

Regionalna veletržnica Split

Korporativni podaci

Tvrtka: Regionalna veletržnica Split  d.d.
Sjedište i adresa: Kamen, 4.gardijske 47, 21000 SPLIT
Osnovna djelatnost: Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, NKD 6820
Pravni oblik: Dioničko društvo
Matični broj (MB): 1487787
Matični broj subjekta (MBS): 060168176
OIB 04625379878
Registarski sud: Trgovački sud u Splitu
Temeljni kapital Društva: 3.447.610,00 eura, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 344.761
Nominalna vrijednost dionice: 10,00 eura
Trgovanje dionicom: nisu uvrštene na burze
Osnovni žiro račun i banka: HR11 2390 0011 1013 8277 8, HPB
Uprava: Držislav Brčić, direktor
Predsjednik Nadzornog odbora: Mia Duška Franić