Na temelju čl. 264. Zakona o trgovačkim društvima i članku 36. Statuta Regionalne
veletržnice Split d.d., održana je 4. sjednica Nadzornog odbora

Obavijest o održanoj 4. sjednici Nadzornog odbora
održanoj dana 07. listopada 2021. godine u prostorijama društva na adresi Kamen, 4. gardijske 47, Split (Lučić, Brčić), te putem telefonske veze (Franić, Bašić)

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

 1. Mia Franić
 2. Mario Bašić
 3. Alen Lučić

Ostali nazočni:

 1. Držislav Brčić

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je sjednicu u 14,10 sati, te sukladno pozivu
predložila slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice NO
 3. Šestomjesečni financijski izvještaj za 2021. g.
 4. Procjena vrijednosti društva
 5. Informacija o obavljenom inspekcijskom nadzoru poslovanja Regionalne veletržnice
  Split d.d. od strane Državnog inspektorata
 6. Razno

Sve odluke donesene temeljem dnevnog reda jednoglasno su usvojene, a izvještaji i
informacije (točke 3., 5. i 6.) su primljeni na znanje.

Sjednica je završena u 15,10 sati.

S poštovanjem,
Držislav Brčić, direktor