Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 24. lipnja 2022.godine i Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Tt-22/6535-2 od 11. kolovoza 2022. godine, te odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 02. veljače 2023.godine i Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Tt-23/888-2 od 10. veljače 2023. godine, u sudski registar su upisani novi članovi Nadzornog odbora:

  • DUŠKA MIA FRANIĆ
    • predsjednica nadzornog odbora
  • Edita Bukovac
    • zamjenica predsjednice nadzornog odbora
  • JOSIP GUGIĆ
    • član nadzornog odbora