Utorak, 27 veljače, 2024

Regionalna veletržnica Split

OSTVARENJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, službenik za informiranje u Društvu Regionalana veletržnica Split d.d. je Liana Teur.

Ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji), ostvaruje pravo na pristup informaciji.

 • Podnošenjem pisanog Zahtjeva – poslanog poštom na adresu ili e-mailom.
 • Pisani Zahtjev za pristup informacijama sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama podnosi se:
 • Poštom na adresu:
  Regionalna veletržnica Split d.d.
  Službenik za informiranje
  4. gardijske 47
  21000 Kamen – Split
 • e-mailom na adresu: veletrznica-split@st.t-com.hr
 • Kontakt telefon: 021-325-768
 • Službenik za informiranje po zaprimljenom Zahtjevu, sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješci omogućava podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana.

 

UPRAVA DRUŠTVA
Regionalna veletržnica Split d.d.

OBRASCI:

 1. Zahtjev za pristup informacijama (*.doc)
 2. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (*.doc)
 3. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (*.doc)
 4. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izvješća