Na temelju „Zaključka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima“, KLASA :022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 od 2.kolovoza 2018. godine, na Glavnoj Skupštini društva Nacionalna veletržnica d.d. održanoj 19.09.2023. godine, donesena je Odluka o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije Društva.
Na temelju odluke Glavne Skupštine društva Nacionalna veletržnica d.d. izvršen je upis likvidacije Nacionalne veletržnice d.d. prema Rješenju Trgovačkog suda Tt-23/37359-4 od 15.11.2023. godine te se u registar suda upisuju razlozi za prestanak društva, promjena naziva tvrtke, opoziv članova uprave i imenovanje likvidatora.
Novi naziv Društva je Nacionalna veletržnica d.d. u likvidaciji.