Na temelju čl. 264. Zakona o trgovačkim društvima i članku 36. Statuta Regionalne
veletržnice Split d.d., održana je 3. sjednica Nadzornog odbora

Obavijest o održanoj 3. sjednici Nadzornog odbora
održanoj dana 16. lipnja 2021. godine u prostorijama društva na adresi Kamen, 4. gardijske 47, Split

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

 1. Mia Franić
 2. Mario Bašić
 3. Alen Lučić

Ostali nazočni:

 1. Držislav Brčić

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je sjednicu u 13,00 sati, te sukladno pozivu
predložila slijedeći dnevni red:

 1.  Usvajanje predloženog dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice NO
 3. Reciklažno dvorište na TTTS-u
 4. Izvještaj o stanju sudskih sporova
 5. Stavljanje u funkciju kolne vage
 6. Proširenje minimalnih tehničkih uvjeta
 7. Bespovratna sredstva – mjera 7.4.1. programa ruralnog razvoja
 8. Dionice i poslovni udjeli u Društvu
 9. Razno

Sve odluke donesene temeljem dnevnog reda jednoglasno su usvojene, a izvještaji i
informacije (točke 3., 5., 6., 7. i 8.) su primljeni na znanje.

Sjednica je završena u 15,00 sati.

S poštovanjem,
Držislav Brčić, direktor