Subota, 23 rujna, 2023

Nacionalna veletržnica

O nama

Nacionalna veletržnica d.d. osnovana je kao koordinator provedbe Projekta izgradnje mreže veletržnica voća i povrća u Hrvatskoj. Društvo je registrirano upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 30. siječnja 1998. godine, osnivač i jedini član Društva je Vlada Republike Hrvatske, a temeljni kapital Društva iznosi 8.379.000,00 kuna.

Glavne djelatnosti Društva su upravljanje projektima te savjetovanje i marketing u sektoru svježeg  voća i povrća.

Prva faza Projekta rezultirala je izgradnjom novih suvremenih veletržnica u Osijeku, Rijeci-Matuljima i Splitu nakon čega je započelo planiranje druge faze Projekta i investicijskog razvoja veletržnica.

Kao nadogradnju opisanom  Projektu, Nacionalna veletržnica je, zajedno s veletržnicama iz Budimpešte i Varšave, 1999. godine osnovala Fondaciju veletržnica zemalja Srednje i Istočne Europe, CEI-WMF  sa sjedištem u Varšavi koja danas obuhvaća dvadesetak veletržnica koje razmjenjuju poslovna iskustva te pomažu u uspostavljanju trgovačkih odnosa između zemalja članica.

Pored projekta veletržnica, Nacionalna veletržnica je u proteklom razdoblju angažirana i na nizu drugih projekata,posebno u sektora voćarstva i povrtlarstva.

Između ostalog, Nacionalna veletržnica je 2003. godine izradila “Idejno rješenje projekta izgradnje ULO hladnjača u RH“  na temelju kojeg od 2003. do 2010. godine izgrađeno je oko 30.000 tona skladišnih kapaciteta s kontroliranom atmosferom (ULO) čime je privremeno riješen problem skladištenja svježeg voća i povrća. Projekt se nastavlja planiranjem i izgradnjom novih skladišnih kapaciteta, uz financiranje iz strukturnih fondova EU.

Zahvaljujući bogatom iskustvu stečenom u radu s mnogobrojnim domaćim i međunarodnim partnerima i  institucijama te sudjelovanjem u predpristupnim pregovorima za ulazak u EU i radom u mnogim tijelima za izradu zakonodavnog okvira u sektoru poljoprivrede, Nacionalna veletržnica je osposobljena za pružanje usluga poslovnog savjetovanja te se bavi pružanjem savjetodavnih usluga u okviru različitih programa. Do sada smo uspješno sudjelovali u raznim projektima u sklopu FP6 okvirnog programa kao što su SAPARD, IPARD i IPA III C te u različitim mjerama Ministarstva turizma, Ministarstva poduzetništva i EAFRD-a.