Četvrtak, 6 kolovoza, 2020

Dokumenti

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

0
UPISNIK O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA Knjiga br. Broj stranica: Potpis ovlaštene osobe: Obrazac broj 1 – Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama...