Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju čl. 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba o zaštiti podataka), direktor trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA – MATULJI d.d. Matulji, dana 25. svibnja 2018. godine donio je sljedeću odluku da se Marija Vidmar zaposlena na radnom mjestu računovođa/knjigovođa, imenuje službenikom za informiranje.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće zadatke:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
  • praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
  • suradnja s nadzornim tijelom;
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
  • Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.
  • Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i  nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.
  • Službenik za zaštitu osobnih podataka je dostupan svim zaposlenicima i vanjskim osobama putem javno dostupnih kontakt podataka poduzeća.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Regionalnoj veletržnici Rijeka Matulji d.d.:

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Marija Vidmar

Jušići 69 C

51211 Zagreb

e-mail:  rvrm@ri.t-com.hr