Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. OIB: 04625379878 sa sjedištem u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 19.08.2020. g. u 11:00 sati u prostorijama Regionalne veletržnice Split d.d., u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47.

PREUZMITE DNEVNI RED