UPISNIK

O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Knjiga br.

Broj stranica:

Potpis ovlaštene osobe:

Obrazac broj 1 – Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama (prva unutrašnja stranica)

Stranica br:___________        Knjiga

Redni broj zahtjeva

Urudžbeni broj

Datrum primitka zahtjeva Datum podnošenja zahtjeva

Ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv podnositelja zahtjeva

Adresa, odnosno sjedište podnositelja zahtjeva

Obrazac broj 1 – Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama (lijeva strana Upisnika)         Stranica br:__________________

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacija

Odluka o zahtjevu i datum:

PRIHVAĆEN ODBIJEN ODBAČEN USTUPLJEN

Obrazac broj 1 – Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama (desna strana Upisnika)