Obavijest o održanoj 1. sjednici Nadzornog odbora
održanoj dana 08. ožujka 2021. godine putem konferencijske veze (telefonska sjednica)

 

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

 1. Mia Franić
 2. Mario Bašić
 3. Alen Lučić

Ostali nazočni:

 1. Držislav Brčić

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je sjednicu u 14,00 sati, te sukladno pozivu
predložila slijedeći dnevni red:

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice NO
  3. Izgradnja reciklažnog dvorišta na TTTS-u
  4. Razno

Sve odluke donesene temeljem dnevnog reda jednoglasno su usvojene.
Sjednica je završena u 14,50 sati.

S poštovanjem,
Držislav Brčić, direktor