Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj 14. Stpn-64/2013.g. od 04.listopada2013.godine o odobrenju predstečajne nagodbe, Rješenjem Tt -14/201-3 od 30.siječnja 2014. godine o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu odluke o povećanju temeljnog kapitala, te upisom dana 11. veljače 2014.godine u informacijski sustav Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Završetkom predstečajne nagodbe namireni su svi vjerovnici Regionalne veletržnice Split d.d.