Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 20. prosinca 2013.godine i Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Tt-14/201-3 od 30. siječnja 2014. godine u sudski registar su upisani novi članovi Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor :
-Zrinka Starešinić – predsjednik nadzornog odbora
-Hrvoje Kolić – zamjenik predsjednika nadzornog odbora
-Miroslav Granić – član nadzornog odbora