Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 20. prosinca 2013.godine, Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-14/201-3 od 30.siječnja 2014.godine, te upisom u informacijski sustav Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., proveden je upis smanjenja i povećanja temeljnog kapitala.
Društvo je na Glavnoj skupštini održanoj 20.prosinca 2013.godine donijelo :
-odluku o smanjenju temeljnog kapitala sa iznosa 22.103.600,00 HRK na iznos 17.682.880,00 HRK ,smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovne dionice s iznosa od 100,00 HRK, za iznos od 20,00 HRK na iznos od 80,00 HRK
-odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 17.682.880,00 HRK, za iznos od 9.898.000,00 HRK, na iznos od 27.580.880,00 HRK izdanjem 123.725 redovitih dionica koje glase na ime Nacionalna veletržnica d.d., Zagreb, pojedinačnog nominalnog iznosa od 80,00 HRK sukladno utvrđenim novčanim potraživanjima vjerovnika predstečajne nagodbe Nacionalna veletržnica d.d. i Rješenju Trgovačkog suda u Splitu, broj 14. Stpn-64/2013.godine od 4.listopada 2013.godine.
Temeljni kapital od 27.580.880,00 HRK, podijeljen je na 344.761 dionica, svaka nominalnog iznosa od 80,00 HRK.