Četvrtak, 3 prosinca, 2020

Regionalna veletržnica Rijeka

Ostvarenje prava na pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Službenik za informiranje RV Rijeka Matulji je Maria Vidmar.

Ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji), ostvaruje pravo na pristup informaciji.

 • Podnošenjem pisanog Zahtjeva – poslanog poštom na adresu ili e-mailom.
 • Pisani Zahtjev za pristup informacijama sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama podnosi se:
 • Poštom na adresu:
  Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d.
  Službenik za informiranje
  Jušići 69 c
  51211Matulji
 • e-mailom na adresu: nacionalna-veletrznica@zg.t-com.hr
 • Kontakt telefon:051-277–258
 • Službenik za informiranje po zaprimljenom Zahtjevu, sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješci omogućava podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana.

 

UPRAVA DRUŠTVA

RVRM d.d.

OBRASCI:

 1. Zahtjev za pristup informacijama
 2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije obrazac
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija obrazac

Izvješća

Godisnje izvješće 2019

0
PREUZMITE DOKUMENT

Godisnje izvješće 2018

0
PREUZMITE DOKUMENT

Godisnje izvješće 2017

0
PREUZMITE DOKUMENT

Sponzorstva i donacije 2019 godine

0
PREUZMITE DOKUMENT