REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA – MATULJI d.d.
Jušići 69 c, p.p. 55
Matulji

Matulji, 27. 04. 2020. godine

Predmet: Obavijest o održanoj 55. sjednici NO Regionalne veletržnice Rijeka Matulji d.d.

Dana 24.04.2020. u 13:00 održana je 55. sjednica Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji d.d. na otvorenoj terasi zatvorenog caffe bara na veletržnici uz mjere socijalne distance i zaštitne maskice.

Na 55. sjednici Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji d.d. razmatrane su sljedeće teme:

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 54. sjednice NO Društva
  2. Izvješće uprave o poslovanju Društva u godini i do dana sjednice
  3. Utvrđenje Financijskih izvještaja za 2019. g. – Bilanca, Račun dobiti i gubitka,  Bilješke  uz  financijske izvještaje, Izvješće revizora za 2019. g., Odluka o isknjiženju potraživanja
  4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019. godini
  5. Prijedlog Uprave Društva za dnevni red za redovnu godišnju Skupštinu Društva sa prijedlogom odluka (Uprava i NO)
  6. Razno

Sve odluke donesene temeljem dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene.

 

S poštovanjem,

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.

direktor

                                                                                           Eduard Baćić