Utorak, 3 kolovoza, 2021

Regionalna veletržnica Rijeka

Korporativni podaci

Tvrtka: Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.
Sjedište i adresa: Jušići 69c, Matulji 51 211
Osnovna djelatnost: Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, NKD 6820
Pravni oblik: Dioničko društvo
Matični broj (MB): 01280627
Matični broj subjekta (MBS): 040072925
OIB 25427880146
Registarski sud: Trgovački sud u Rijeci
Temeljni kapital Društva: 25.700.700 HRK, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 428.345
Nominalna vrijednost dionice: 60,00 HRK
Trgovanje dionicom: nisu uvrštene na burze
Osnovni žiro račun i banka: HR462402006 –1100380877, kod Erste bank d.d. Rijeka
Uprava: Vilim Sanković, direktor
Predsjednik Nadzornog odbora: mr. sc. Ivo Afrić

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d. d. osnovana je 18. travnja 1997. godine.

RED. BR. DIONIČAR STANJE U TEMELJNOM KAPITALU BROJ DIONICA KOJIMA RASPOLAŽE
DIONIČAR = GLASOVI
POSTOTAK DIONICA U TEMELJNOM KAPITALU
1. NACIONALNA VELETRŽNICA d.d. 1/1 13.757.880 229.298 53,8232 %
2. REPUBLIKA HRVATSKA1/1-CERP0/1 4.185.840 69 764 16,3757 %
3. OPĆINA MATULJI 1/1 4.066.140 67 769 15,9074 %
4. GRAD RIJEKA1/1 475.140   7 919    1,8588 %
5. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 1/1 475.020   7 917     1,8584 %
6. ISTARSKA ŽUPANIJA1/1 351.000   5 850    1,3732 %
7. AZRRI d.o.o. 1/1 351.000  5 850 1,3732 %
8. GP KRK d.d. KRK 1/1 338.880 5 648 1,3258 %
9. TARLE I KRNIĆ d.o.o. RIJEKA 1/1 325.380 5 423 1,2729 %
10. ANA d.d. RIJEKA 1/1 312.120 5 202 1,2111 %
11. FORTENOVA GRUPA d.d. 1/1 246.120 4 102 0,9629 %
12. VLAH MLADEN 1/1 173.400 2 890 0,6784 %
13. ŠIME ŠARČEVIĆ 1/1 116.940 1 949 0,4575 %
14. REGIONALNA VELETRŽNICA

RIJEKA-MATULJI d.d. 1/1

96.000 1 600 0,37 %
15. CORRODO d.o.o. RIJEKA 1/1 83.460 1 391 0,3265 %
16. UDINE MERCATI S.p.A. UDINE 1/1 67.800 1 130 0,2652 %
17. ARMANDO PAULOVIĆ 1/1 54.240    904 0,2122 %
18. B-DUR d.o.o. ZAGREB 1/1 48.000    800 0,1878 %
19. REGIONALNA VELETRŽNICA

RIJEKA-MATULJI d.d. 1/1

43.440    724 0,17 %
20. JELENKO d.o.o. OGULIN 1/1 30.000    500 0,1174 %
21. BONCA TRGOVINA d.o.o. ZAGREB 1/1 30.000    500 0,1174 %
22. F.E.M.I. VOĆE d.o.o. ŠKRLJEVO 1/1 30.000    500 0,1174 %
23. GOMOLAVA-ŠPED d.o.o. ZAGREB 1/1 25.140    419 0,0984 %
24. DONATO HOLDING d.o.o. RIJEKA 1/1 11.100    185 0,0434 %
25. CVJEĆARSTVO d.d. RIJEKA 1/1 6.660    111 0,0261 %
  UKUPNO TEMELJNI KAPITAL 25.700.700

 

428.345 100,00 %