Utorak, 27 veljače, 2024

Regionalna veletržnica Rijeka

Korporativni podaci

Tvrtka: Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.
Sjedište i adresa: Jušići 69c, Matulji 51 211
Osnovna djelatnost: Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, NKD 6820
Pravni oblik: Dioničko društvo
Matični broj (MB): 01280627
Matični broj subjekta (MBS): 040072925
OIB 25427880146
Registarski sud: Trgovački sud u Rijeci
Temeljni kapital Društva: 2.998.415,00 eura, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 428.345
Nominalna vrijednost dionice: 7,00 eura
Trgovanje dionicom: nisu uvrštene na burze
Osnovni žiro račun i banka: HR462402006 –1100380877, kod Erste bank d.d. Rijeka
Uprava: Vilim Sanković, direktor
Predsjednik Nadzornog odbora: Goran Lučin

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d. d. osnovana je 18. travnja 1997. godine.

Pregled TOP 10 dioničara Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d.

R.B. VLASNIK BROJ DIONICA %
1 Nacionalna veletržnica d.d. 229.298 53,82%
2 Općina Matulji 67.769 15,91%
3 Spitzer Maria 12.147 2,85%
4 Ružić Vera 11.440 2,69%
5 Grad Rijeka 7.919 1,86%
6 Primorsko goranska Županija 7.917 1,86%
7 Poljan Neven 6.072 1,43%
8 Poljan Leopold Bogdan 6.072 1,43%
9 Istarska Županija 5.850 1,37%
10 Azzri d.o.o. 5.850 1,37%
11 Ostali mali dioničari * 65.687 15,42%
UKUPNO: 426.021 100,00%