ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Podnositelj zahtjeva: _________________________ (Ime i prezime, tvrtka odnosno naziv) _________________________ (Adresa odnosno sjedište) _________________________ (Telefon, e-mail) REGIONALNA VELETRŽNICA Rijeka- Matulji d.d. 51211 MATULJI Jušići 69C PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Način na koji želim pristupiti informaciji (označiti): ☐ neposredan pristup informaciji, ☐ pristup informaciji pisanim putem ☐ uvid u dokumente i izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, ☐ dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, ☐ na drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo) ___________________________________________________ ________________________________ (vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva) U ______________, dana ____________________ Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.