ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA Podnositelj zahtjeva (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, telefon i/ili e-pošta) Naziv tijela javne vlasti/sjedište i adresa Informacija koja se želi ponovno upotrijebiti Način primanja tražene informacije (označiti): ☐ u elektronskom obliku _____________________________ ☐ na drugi prikladan način____________________________ Svrha u koju se želi ponovno upotrijebiti informacije (označiti ☐ komercijalna ☐ nekomercijalna ______________________________ (vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva) _______________________________ (mjesto i datum)