Obavijest o održanoj 2. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 07. svibnja 2021. godine u prostorijama društva na adresi Kamen, 4. gardijske 47, Split

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

 1. Mia Franić
 2. Mario Bašić
 3. Alen Lučić

Ostali nazočni:

 1. Držislav Brčić

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je sjednicu u 13,00 sati, te sukladno pozivu
predložila slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice NO
 3. Financijski izvještaji za 2020. godinu s izvješćem neovisnog revizora
 4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2020. godinu
 5. Donošenje Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora za 2020. godinu
 6. Ponuda za obavljanje revizije financijskih izvještaja Regionalne veletržnice Split d.d.
  za 2021. godinu
 7. RDG za prvi kvartal 2021. godine
 8. Razno

Sve odluke donesene temeljem dnevnog reda jednoglasno su usvojene, a izvještaj (točka 7.) primljen na znanje. Sjednica je završena u 14,15 sati.

S poštovanjem,
Držislav Brčić, direktor