RIJEKA – MATULJI d.d.

Cijene korištenja usluga vaganja na kolskoj vagi/kn

usluga osnovica PDV ukupno
I vaganje (tariranje   kamiona) 25,00 6,25 31,25
II vaganje   (natovareno vozilo) 50,00 12,50 62,50
Jednokratno vaganje   (puno ili prazno vozilo) 50,00 12,50 62,50
Vaganje za tehnički   pregled 96,00 24,00 120,00

Usluga prodaje i   parkiranja na «Zelenoj tržnici»/kn

usluga osnovica PDV ukupno
Dnevno korištenje prodajnog mjesta (01.03.-31.10)

Dnevno korištenje prodajnog mjesta (01.11.-28.02)

120,00

60,00

30,00

15,00

150,00

75,00

Korištenje parking   mjesta (bez prodaje)/dan          25,00           6,25          31,25
Rezervacija prodajnog   mjesta (mjesečno)        300,00         75,00        375,00

Korištenje poslovnog prostora – kupci – carina/kn

usluga osnovica PDV ukupno
Automobil po ulazu (2h + 15 min)   2,40   0,60     3,00
Kombi po ulazu (2h + 15 min)   4,80   1,20     6,00
Kamion po ulazu (2h + 15 min)   9,60   2,40   12,00
Ulazak na RVRM –   carinski pregled vozila 80,00 20,00 100,00

01.01.2017.

CJENIK USLUGA

Korištenje poslovnog prostora – dostava/kn

usluga osnovica PDV ukupno
Kombi – u toku radnog vremena 05,00-12,00   25,00    6,25   31,25
Kamion- u toku radnog vremena 05,00-12,00   50,00  12,50   62,50
Dostavljači bez dostavnice –   05,00-12,00 120,00  30,00 150,00
Usluge skladištenja   (cijeli boks)/kn
usluga osnovica PDV ukupno
Dnevno (ukoliko ima raspoloživog prostora)   250,00   62,50   312,50
Tjedno (ukoliko ima raspoloživog prostora) 1400,00 350,00 1750,00
Korištenje rashladnog prostora/m2 -mjesečno   200,00   50,00   250,00
Skladištenje robe na paleti – dnevno      8,00    2,00    10,00
Skladištenje robe na paleti tjedno – po danu      5,00    1,25     6,25
Paušal za rashladni sustav – velika komora   500,00 125,00 625,00
Paušal za rashladni sustav – mala komora   300,00   75,00 375,00

Cijena najma boksa/EUR/m2

usluga Osnovica
Mjesečni najam boksa   ožujak – listopad                              9,00 EUR + PDV
Mjesečni najam boksa studeni – veljača

Mjesečni najam trećeg boksa istog zakupca

Mjesečni najam bokseva 5,6,7,8

Mjesečni najam   uredski prostori

Mjesečni najam caffe bar ožujak – listopad

Mjesečni najam caffe bar studeni – veljača

8,00 EUR + PDV

7,00 EUR + PDV

6,00 EUR + PDV

8,00 EUR+ PDV

8,00 EUR+ PDV

7,00 EUR + PDV

REGIONALNA VELETRŽNICA

RIJEKA – MATULJI d.d.

01.01.2017.

CJENIK USLUGA

Cijena zakupa prostora za postavljanje reklamnih panoa

usluga Osnovica + PDV
Postavljanje 1 – 10 reklamnih panoa 230,00 eur/kom
Postavljanje 10 – 20 reklamnih panoa 205,00 eur/kom

Cijena usluga manipulacije na RVRM/kn

U CIJENE NIJE URAČUNAT PDV

A   USLUGE VILIČAREM

VRSTA USLUGE JEDINICA MJERE PERIOD CIJENA (kn)
1. iskrcaj ili ukrcaj paletizirane   robe Paleta

bins

Od 05- 22 sata

Od 22 – 05 sati,   nedjelja, praznik

10,00

13,50

13,50

2. prijevoz robe viličarem Paleta, bins Bilo kada 3,00
3. ukrcaj prazne ambalaže 1 ukrcaj Bilo kada 3,00

 

B RUČNA MANIPULACIJA

1. ručni ukrcaj ili iskrcaj   robe 1 tona 25,00
2.paletiziranje robe i priprema narudžbe za kupca 1 tona 30,00
3. razna ispomoć veletrgovcima 1 sat 25,00

RABAT: na mjesečni prekrcaj 150 paleta 10%, na mjesečni prekrcaj 250 paleta 20 %

Cijena usluga manipulacije na RVRM za potrebe carinskog pregleda/kn

U CIJENE NIJE URAČUNAT PDV

VRSTA USLUGE JEDINICA MJERE CIJENA

(kn)

RUČNI ISTOVAR
  1. ISKRCAJ VILIČAREM

(s kamiona u skladište)

Paleta, bins 25,00 250,00 kn
  1. UKRCAJ VILIČAREM

(iz   skladišta u kamion)

Paleta, bins 25,00 250,00 kn
     3.     VAGANJE Paleta, bins 16,00
     4.   PALETIZIRANJE 50,00 kn
     5.   MANIPULACIJA

(paleta na vozilu)

Paleta, bins 5,00

Cijene za posebne zahtjeve manipulacije, kao i za manipulacije većih obujma izvršene po nalogu stranke biti će obračunate po posebnoj pogodbi.

Noćni rad, rad nedjeljom i praznikom posebno se vrednuje.