Nedjelja, 21 travnja, 2024

Regionalna veletržnica Osijek

Zaštita osobnih podataka

Dana 25. svibnja 2018.  stupila je na snagu  Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679. (GDPR)

Uredba je obvezujuća i izravno je primjenjiva na sve organizacije koje  koriste odnosno obrađuju osobne podatke u poslovne svrhe.

U nastavku, uz Opću uredbu o zaštiti podataka, možete preuzeti Zahtjev za pravo na pristup ispitanika te pročitati Pravila privatnosti Regionalne veletržnice Osijek d.d.

 

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI  

  1. Opće informacije

Ova Pravila zaštite privatnosti (u nastavku: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

 

  1. Način i svrhe obrade osobnih podataka

Obrada osobnih  podataka će biti u skladu sa svrhom prikupljanja, a prikupljaju se samo podaci koji su nužni za izvršavanje javne ovlasti i čuvati će se tijekom ograničenog vremenskog razdoblja te na način kojim se osigurava njihova sigurnost.

 

OSTALE OBRADE OSOBNIH PODATAKA 

Člankom 6. stavak 2. točka c. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 propisano je da se obrada osobnih podataka smatra zakonitom ukoliko je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, a člankom 6. stavak 2. točka f. iste ukoliko je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili trećih strana.

Regionalna veletržnica Osijek d.d. će Vaše prikupljene osobne podatke obrađivati vodeći računa o temeljnim načelima zaštite osobnih podataka: zakonitost, poštenost, transparentnost.

Svaka obrada osobnih  podataka će  biti u skladu sa svrhom prikupljanja, a prikupljaju se samo podaci koji su nužni za izvršavanje pravnih obveza i legitimnih interesa Regionalne veletržnice Osijek d.d. i čuvati će se  tijekom ograničenog vremenskog razdoblja te na način kojim se osigurava njihova sigurnost.

 

KONTAKTIRANJE

Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati.

  1. Primatelji osobnih podataka

Regionalna veletržnica Osijek d.d. će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnopravnog tijela.

Po potrebi osobni podaci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore u izvršavanju javnih ovlasti  uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

  1. Zaštita osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne  u izvršavanju poslova i zadataka iz njihove nadležnosti. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

  1. Vaša prava

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

  • pravo na pristup  podacima koji se odnose na vas,
  • ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni,
  • brisanje osobnih podataka,
  • ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost.

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu osobnih podataka na kontakt :

Martićeva ulica 14 , HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr

  1. Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte veletrznica@os.t-com.hr ili predati  neposredno ili poštom na adresu: Regionalna veletržnica Osijek d.d., Ulica Jablanova 11, 31000 Osijek.

Obrazac Zahtjeva za pravo ispitanika na pristup nalazi možete preuzeti na web stranici hrvatskih veletržnica www.veletrznica.hr

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka. 

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Regionalna veletržnica Osijek d.d.

Ulica Jablanova 11
HR – 31000 Osijek
tel.  031/298 450

veletrznica@os.t-com.hr

U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Osijek

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka prijavitelja