Utorak, 27 veljače, 2024

Regionalna veletržnica Osijek

Ostvarenje prava na pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, službenik za informiranje u Društvu Nacionalna veletržnica d.d. je Ivona Bajić Sabljo..

Ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji), ostvaruje pravo na pristup informaciji.

 • Podnošenjem pisanog Zahtjeva – poslanog poštom na adresu ili e-mailom.
 • Pisani Zahtjev za pristup informacijama sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama podnosi se:
 • Poštom na adresu:
  Regionalna veletržnica Osijek d.d.
  Službenik za informiranje
  Put Jablana 11
  31000 Osijek
 • e-mailom na adresu: veletrznica@os.t-com.hr
 • Kontakt telefon:031-298-450
 • Službenik za informiranje po zaprimljenom Zahtjevu, sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješci omogućava podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana.

 

UPRAVA DRUŠTVA

Regionalna veletržnica Osijek d.d.

OBRASCI:

 1. Zahtjev za pristup informacijama
 2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije obrazac
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija obrazac

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Osijek

Izvješća

Godišnje izvješće ZPPI za 2023. godinu

0
PREUZMITE DOKUMENT

0
Na temelju odredbe članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99,...

Izvješće revizora 2020

0
POGLEDAJTE DOKUMENT

Izvješće revizora 2019

0
PREUZMITE DOKUMENT