Subota, 23 rujna, 2023

Regionalna veletržnica Osijek

Korporativni podaci

Tvrtka: Regionalna veletržnica Osijek d.d.
Sjedište i adresa: Ulica Jablanova 11, 31 000 Osijek
Osnovna djelatnost: Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, NKD 6820
Pravni oblik: Dioničko društvo
Matični broj (MB): 1385291
Matični broj subjekta (MBS): 030061164
OIB 34916170153
Registarski sud: Trgovački sud u Osijeku
Temeljni kapital Društva: 27.449.600,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 34.312
Nominalna vrijednost dionice: 800,00 HRK
Trgovanje dionicom: nisu uvrštene na burze
Osnovni žiro račun i banka: HR112360000-1102302061 kod Zagrebačka banka d.d.
 
Uprava: Davor Majić, dipl.oecc, direktor
Predsjednica Nadzornog odbora: Silva Wendling, dipl.iur.

 

Temeljni kapital Društva iznosi 27.449.600,00 kuna i prezentiran je u 34.312 običnih dionica nominalne vrijednosti od 800,00 kuna po dionici. Javni kapital raspolaže s 93,7% dionica Društva a 6,3% dionica nalazi se u vlasništvu privatnog sektora.

 

DIONIČARI Iznos udjela % vlasništva
Nacionalna veletržnica d.d. 11.257.600 41.01%
Republika Hrvatska 4.836.800 17,62 %
Grad Osijek 2.483.200 09,05 %
Osječko-baranjska županija 2.240.000 08,16 %
Tržnica d.o.o.,Osijek 4.904.000 17,86 %
Konzum d.d.,Zagreb 40.000 00,15 %
Gradnja d.d.,Osijek 1.676.000 06.11 %
Mag-commerce d.o.o.,Čakovec 12.000 00,04 %
UKUPNO 27.449.600 100,00 %