Nedjelja, 21 travnja, 2024

Regionalna veletržnica Osijek

Kako postati korisnik veletržnice

Regionalna veletržnica Osijek d.d. osigurava prostor i uvjete za trgovanje slijedećim proizvodima:

 • voće, povrće i cvijeće
 • prerađeno voće i povrće
 • artikli potrebni za trgovanje voćem, povrćem i cvijećem
 • ostali poljoprivredni proizvodi

Ostale robe smiju se nuditi i prodavati samo uz izričiti pismeni pristanak Uprave veletržnice.

    RVO d.d. je namijenjena korištenju od strane:

 • trgovaca (pravnih i fizičkih osoba)
 • udruga poljoprivrednih proizvođača
 • poljoprivrednih zadruga
 • poljoprivrednih proizvođača
 • zastupnicima veletrgovaca
 • ponuđačima usluga vezanih uz veletržničko poslovanje
 • opskrbljivača kupaca i dr.

    Korisnik može postati svaka fizička i pravna osoba sa urednom registracijom poslovanja. Na Veletržnicu je zabranjen pristup nakupcima i prekupcima.