ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 

 

Podnositelj zahtjeva:

 

_________________________

(Ime i prezime, tvrtka odnosno naziv)

 

_________________________

(Adresa odnosno sjedište)

 

_________________________

(Telefon, e-mail)

 

 

                                                                       REGIONALNA VELERTRŽNICA OSIJEK d.d.

                                                                       31000 OSIJEK

                                                                       Ulica jablanova 11

 

 

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

 

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Način na koji želim pristupiti informaciji (zaokružite):

 

 1. neposredno pružanje informacije
 2. uvid u dokumente i pravljenje preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 3. dostavljanje preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
 4. na drugi način

  ________________________________

  (vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

   

   

   

  U ______________, dana ____________________

  Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.