Temeljem čl. 46. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. za iznajmljivanje i održavanje prostora veletržnice poljoprivrednih proizvoda, ZORAN KOVAČ, dipl. ing. poljoprivrede, direktor Društva, dana 16. srpnja 2012. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o utvrđivanju cijena usluga

Članak 1.
Članak 1. Odluke o utvrđivanju cijena usluga broj 81/2009 od 17. rujna 2009. godine mijenja se tako da točka 3. sada glasi:

3. USLUGE KAMIONSKOG TERMINALA
3.1. Parking kamion s prikolicom i
tegljač dnevno 130,00 kn
3.2. Parking kamion dnevno 100,00 kn
3.3. Parking kombi i pick-up vozila dnevno 80,00 kn
3.4. Parking prazan kamion dnevno 50,00 kn
3.5. Parking osobni automobil dnevno 50,00 kn

Članak 2.
Briše se napomena ” Osim usluge parkinga, plaćanjem cijene navedene pod stavkama 3.1., 3.2. i 3.3. vozač kamiona ima pravo korištenja ugostiteljske usluge u objektu LAS VEGAS u poslovnoj zgradi veletržnice u Osijeku, Ul. Sv.L.B. Mandića b.b. u vrijednosti od 20,00 kuna’’.

Članak 3.
Ova Odluka primjenuje se od 1. kolovoza 2012. godine.

Članak 4.
U svemu ostalom primjenjuje se Odluka o utvrđivanju cijena usluga od 17. rujna 2009. godine.

Ur. broj: 66/2012
Osijek, 16. srpnja 2012. godine Direktor
Zoran Kovač, dipl. ing. polj.