Osijek, 7. veljače 2023. godine

Predmet: Obavijest o održanoj Konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora
Regionalne veletržnice Osijek d.d.

Dana 6. veljače 2023. godine telefonski je održana konstituirajuća sjednica
Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Osijek d.d. uz prisutnost četiri člana
Nadzornog odbora te predsjednice Skupštine Društva.

Razmatrano je sljedeće:

Dnevni red

1. Usvajanje Dnevnog reda;
2. Konstituiranje Nadzornog odbora RVO d.d. Osijek;
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva;
4. Razno.

Sve odluke donesene temeljem dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene.

Direktor
Davor Majić, dipl.oec.