Osijek, 13. lipnja 2023. godine

Predmet: Obavijest o održanoj 3. redovnoj sjednici Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Osijek d.d.

 

Dana 12. lipnja 2023. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Osijek d.d. uz prisutnost sva četiri člana Nadzornog odbora.

Razmatrano je sljedeće:

Dnevni red

 

 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika s 2. redovne sjednice Nadzornog odbora,          održane dana 28. veljače 2023. godine;
  Prilog: Nacrt zapisnika
 1. Informacija Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 1.1. – 30.4.2023. godine;
 2. Utvrđivanje Izvješća o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2022. godinu;
 3. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2022. godini;
  Prilog: Izvješće Uprave o poslovanju RVO d.d. za 2022. godinu
 1. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća o rezultatima poslovanja RVO d.d. Osijek za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine i to: bilance, računa dobiti i gubitka te bilješki uz financijsko izvješće; Prilog: financijsko izvješće bilješke uz financijsko izvješće nacrt Odluke
 1. Donošenje Odluke o prijedlogu Skupštini za pokriće gubitka iz poslovanja Društva u 2022. godini;
  Prilog: Nacrt Odluke
 1. Razmatranje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu i zauzimanje stava o istom;

Prilog: Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu

 1. Donošenje prijedloga Odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva i nominalnog iznosa dionica;
  Prilog: Nacrt Odluke
 1. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
  Prilog: Nacrt Odluke
 1. Razmatranje i utvrđenje prijedloga odluka koje se podnose na redovitoj godišnjoj skupštini Društva na znanje i odlučivanje kako slijedi:

10.1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Nadzornog odbora;

10.2. Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2022 godini

10.3. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu i to: bilance, računa dobiti i gubitka te bilješki uz financijska izvješća;

10.4. Odluka o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2022 godinu

10.5. Odluka o pokriću gubitka iz poslovanja Društva u 2022. godini;

10.6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu;

10.7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2022. godinu;

10.8. Odluka o izboru revizora za 2023. godinu;

10.9. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva i nominalnog iznosa dionica;

10.10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

 

Sve odluke donesene temeljem dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene.

 

 

Direktorica

Žana Gamoš, dipl.iur.