Osijek, 1. ožujka 2023. godine

Predmet: Obavijest o održanoj 2. redovnoj sjednici Nadzornog odbora   Regionalne veletržnice Osijek d.d.

 

Dana 28. veljače 2023. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Osijek d.d. uz prisutnost sva četiri člana Nadzornog odbora.

Razmatrano je sljedeće:

Dnevni red

  1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora, održane dana 6. veljače 2023. godine;

Prilog: Prijedlog zapisnika

  1. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2022. godine;
  2. Informacija o isteku Ugovora o radu i međusobnim pravima i obvezama između direktora Društva g. Davora Majića i RVO d.d.;
  3. Donošenje Odluke o uvjetima koje mora ispunjavati član Uprave – direktor Društva;

            Prilog: Prijedlog Odluke

  1. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave – direktora Društva;
  2. Razno.

Sve odluke donesene temeljem dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene.

 

 

Direktorica

Žana Gamoš, dipl.iur.