Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 20. Statuta trgovačkog društva REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, OIB: 34916170153 (u daljnjem tekstu: Društvo), Glavna skupština Društva dana 30. kolovoza 2021. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU

o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2021. godinu

 

 

Točka 1.

Imenuje se trgovačko društvo Kalibović i partneri d.o.o. Split za obavljanje revizije           financijskih izvješća za 2021. godinu.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik Glavne skupštine: