Temeljem članka 275. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Glavna skupštine trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, OIB: 34916170153,  dana 30. kolovoza 2021. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti Upravi Društva za sudjelovanje Društva u osnivanju socijalno-profitne zadruge u Zagrebu

 

Točka 1.

Daje se suglasnost Upravi Društva za sudjelovanje Društva u osnivanju socijalno-profitne zadruge u Zagrebu kao člana zadruge uplatom u novcu u iznosu do 10.000,00 kuna.

 

Točka 2.

Ova suglasnost nadomješta izostalu suglasnost Nadzornog odbora Društva jer se isti smatra nenadležnim za davanje suglasnosti.

 

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik Glavne skupštine: