G. Držislav Brčić imenovan je za novog direktora RV Split d.d. G. Brčić na novu dužnost stupio je 01.01.2019. godine.