U 2016. godini, Nacionalna veletržnica d.d.nije imala sponzorstava niti donacija.