Sponzorstva i donacije u 2015. godini

Nacionalna veletržnica d.d. nije imala sponzorstava i donacija u 2015. godini.