Nacionalna veletržnica d.d.
Ulica Grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Zagreb 09. siječnja 2018. godine

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009. godine, klasa: 215-01/09-02/02., ur. Broj: 5030105-09-1., kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2010-2012, a u skladu s Odlukom Direktora Nacionalne veletržnice d.d. o imenovanju službenika za informiranje Nacionalne veletržnice d.d. od 25. siječnja, 2010., službenik za informiranje Nacionalne veletržnice d.d. donio je dana 09. siječnja, 2018.

GODIŠNJI PLAN RADA
službenika za informiranje za 2018. godinu

Ovim Planom utvrđene su obveze službenika za informiranje u 2018. godini.

Redni broj Aktivnost Rok izvršenja
1 Rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovito objavljivanje   informacija Kontinuirano
2 Unaprjeđenje načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja   informacija Kontinuirano
3 Osiguranje neophodne pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s pravom na   pristup informacijama Kontinuirano
4 Vođenje Kataloga informacija Kontinuirano
5 Vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o   ostvarivanju prava na pristup informacijama Kontinuirano
6 Edukacija i usavršavanje Kontinuirano
7 Izrada godišnjeg plana za 2019. godinu Kraj prosinca 2018. godine

Službenik za informiranje

Sandra Jelusić