Nacionalna veletržnica d.d.
Ulica Grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Zagreb 23. prosinca 2012. godine

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009. godine, klasa: 215-01/09-02/02., ur. Broj: 5030105-09-1., kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2010-2012, a u skladu s Odlukom Direktora Nacionalne veletržnice d.d. o imenovanju službenika za informiranje Nacionalne veletržnice d.d. od 25. siječnja, 2010., službenik za informiranje Nacionalne veletržnice d.d. donio je dana 23. prosinca 2012.

GODIŠNJI PLAN RADA
službenika za informiranje za 2013. godinu

Ovim Planom utvrđene su obveze službenika za informiranje u 2013. godini.

Redni broj Aktivnost Rok izvršenja
1. Rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovito objavljivanje informacija Kontinuirano
2. Unaprjeđenje načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija Kontinuirano
3. Osiguranje neophodne pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s pravom na pristup informacijama Kontinuirano
4. Vođenje Kataloga informacija Kontinuirano
Vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama Kontinuirano
5. Izrada godišnjeg plana za 2014. godinu Kraj prosinca 2013. godine
6. Edukacija i usavršavanje Kontinuirano

Službenik za informiranje

Sandra Jelusić