Nacionalna veletržnica d.d.
Grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Zagreb, 23. prosinca, 2012.

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26.studenog 2009. godine, klasa: 215-01/09-02/02., ur. Broj: 5030105-09-1., kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2010 -2012., a u skladu s Odlukom Direktora Nacionalne veletržnice d.d. o imenovanju službenika za etiku Nacionalne veletržnice d.d. od 25. siječnja, 2010., službenik za etiku Nacionalne veletržnice d.d. donio je dana 23. prosinca 2012.

GODIŠNJI PLAN RADA
službenika za etiku za 2013. godinu

Ovim Planom utvrđene su obveze službenika za etiku u 2012. godini.

Redni broj Aktivnost Rok izvršenja
1. Unaprjeđenje službeničke etike u međusobnim odnosima zaposlenika te zaposlenika i poslovnih subjekata Kontinuirano
2. Praćenje primjene Etičkog kodeksa Nacionalne veletržnice d.d. i predlaganje novih mjera unaprjeđenja etičkih standarda Kontinuirano
3. Davanje mišljenja na upite vezane uz izbjegavanje mogućeg sukoba interesa, koruptivnog i drugog neetičnog ponašanja Kontinuirano
4. Zaprimanje pritužbi na neetičko ponašanje zaposlenika Kontinuirano
5. Provođenje postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe Kontinuirano
6. Vođenje evidencije o zaprimljenim pritužbama Kontinuirano
7. Donošenje Godišnjeg plana rada za 2014. godinu Kraj prosinca, 2013.

Maja Kosmina
Službenik za etiku