Antikorupcijski program
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijela Zaključak kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2010. do 2012. godine.

Cilj 1. JAČANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU

Mjera 1.1.

1. Vizija i misija
2. Osnovne organizacijske vrijednosti …
3. Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama

Mjera 1.2.

1. Etički kodeks

Mjera 1.3.

1. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti

Mjera 1.4.

1. Disciplinski pravilnik

Mjera 1.6.
1. Katalog informacija (u privitku ti šaljem i katalog i odluku o ustrojavanju istog)
2. Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Cilj 2. STVARANJE PREDUVJETA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA

Mjera 2.1. Službenik za informiranje

Sandra Jelusić, dipl.iur.

01/2406-399, sandra.jelusic@hi.t-com.hr

Mjera 2.2 Službenik za etiku

Maja Kosmina, dipl.oecc.
01/2406-400, nacionalna-veletrznica@zg.t-com.hr