Nacionalna veletržnica d.d. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Nacionalne veletržnice koje se nalazi na adresi https:/www.veletrznica.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.veletrznica.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom, zbog manjih neusklađenosti koje će biti otklonjene nadogradnjama sustava.

Nepristupačan sadržaj

Mrežna lokacija https://www.veletrznica.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, uz sljedeće iznimke:

 • Sav tekst nije poravnat po lijevoj strani
 • Atribut <alt> nije naveden na svim slikama i grafovima
 • Tekstualni opis nije naveden na svim slikama i grafovima
 • Opis funkcija slike nema prednost pred opisom sadržaja
 • Neki izbornici se odabiru prelaskom miša preko njih, a ne klikom
 • Sve poveznice ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
 • Video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
 • Kroz stranicu se nije moguće kretati samo putem tipkovnice
 • Neke datoteke nisu čitljive čitaču ekrana
 • Promjene veličine i debljine slova neće raditi u izbornicima

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 30.10.2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Nacionalne veletržnice d.d.
Izjava je zadnji put preispitana 30.10.2020. Nacionalna veletržnica d.d. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Nacionalnu veletržnicu. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Nacionalne veletržnice korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: nacionalna-veletrznica@zg.t-com.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Hrvatske vode nastoje svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskih voda koje se nalazi na adresi https:/www.voda.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.veletrznica.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom, zbog manjih neusklađenosti koje će biti otklonjene nadogradnjama sustava.

Nepristupačan sadržaj

Mrežna lokacija https://www.veletrznica.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, uz sljedeće iznimke:

 • Sav tekst nije poravnat po lijevoj strani
 • Atribut <alt> nije naveden na svim slikama i grafovima
 • Tekstualni opis nije naveden na svim slikama i grafovima
 • Opis funkcija slike nema prednost pred opisom sadržaja
 • Neki izbornici se odabiru prelaskom miša preko njih, a ne klikom
 • Sve poveznice ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
 • Video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
 • Kroz stranicu se nije moguće kretati samo putem tipkovnice
 • Neke datoteke nisu čitljive čitaču ekrana
 • Promjene veličine i debljine slova neće raditi u izbornicima

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 30.10.2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskih voda.
Izjava je zadnji put preispitana 30.10.2020. Hrvatske vode će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatske vode. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskih voda korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@veletrznica.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr