Utorak, 27 veljače, 2024

Nacionalna veletržnica

Reference

 1. Izrada studije: “Zakonski okvir koji uređuje trgovanje voćem i povrćem u Hrvatskoj postojeća ograničenja i moguća rješenja“
 2. Izrada studije :“Idejno rješenje projekta izgradnje mreže kondicioniranih (ULO) hladnjača u RH“
 3. Izrada detaljnog poslovnog plana razvoja hladnjače u Metkoviću,
 4. Idejno rješenje razvoja Regionalne veletržnice Osijek,
 5. Izrada Studija «Razvojna opredjeljenja RVT Split i projekcija ulaganja u drugu fazu razvoja»,
 6. Izrada investicijskog programa s poslovnim planom za PZ Čakovec za izgradnju postrojenja za prihvat, čišćenje, sušenje i skladištenje žitarica i uljarica,
 7. Izrada Studije opravdanosti izgradnje hladnjače s kontroliranom atmosferom (ULO) na lokaciji u Osijeku,
 8. Priprema dokumentacije i izrada poslovnog plana za dodjelu SAPARD sredstava za PZ Čakovec
 9. Studija razvoja Regionalne veletržnice Rijeka/Matulji,
 10. Projekt izgradnje veletržnice u Beogradu, savjetodavne usluge,
 11. Istraživanje tržišta o potrebama za kapacitetima za skladištenje roba, te dodatnim uslugama veletržnice za RV Rijeka/Matulji,
 12. Savjetodavne usluge za pripremu IPARD projekata (Priprema projekta izgradnje vinarije, Projekt za opremanje OPG-a
 13. Savjetodavne usluge za pripremu IPA IIIC projekata
 14. Izrada Elaborata o mogućnostima robne razmjene u sektoru voća i povrća između RH i Republike Ukrajine
 15. Izrada Studije o predstečajnim nagodbama regionalnih veletržnica
 16. Savjetodavne usluge za projekte u sklopu Mjere 4. Ruralnog razvoja EAFRD
 17. Savjetodavne usluge za projekte u sklopu Mjere 6. Ruralnog razvoja EAFRD (Projekti za Mjeru 6.3.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.4.1)
 18. Savjetodavne usluge za mjere koje objavljuju LAG-ovi (Mjera 1.1.4, Mjera 1.1.2, 2.2.1)
 19. Savjetodavne usluge za projekte za natječaje županija i gradova
 20. Savjetodavne usluge za poduzetnike