Nedjelja, 21 travnja, 2024

Nacionalna veletržnica

Ostvarenje prava na pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, službenik za informiranje u Društvu Nacionalna veletržnica d.d. je Sandra Jelusić.

Ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji), ostvaruje pravo na pristup informaciji.

 • Podnošenjem pisanog Zahtjeva – poslanog poštom na adresu ili e-mailom.
 • Pisani Zahtjev za pristup informacijama sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama podnosi se:
 • Poštom na adresu:
  Nacionalna veletržnica d.d.
  Službenik za informiranje
  Ulica grada Vukovara 78
  10000 Zagreb
 • e-mailom na adresu: nacionalna-veletrznica@zg.t-com.hr
 • Kontakt telefon: 01 240 6399 
 • Službenik za informiranje po zaprimljenom Zahtjevu, sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješci omogućava podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana.

 

UPRAVA DRUŠTVA:

Nacionalna veletržnica d.d.

OBRASCI:

 1. Zahtjev za pristup informacijama obrazac
 2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije obrazac
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija obrazac

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Izvješća

Izjava o pristupačnosti

0
Nacionalna veletržnica d.d. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih...

Godisnje izvješće 2020

0
PREUZMITE DOKUMENT

Godisnje izvjesće 2019

0
PREUZMITE DOKUMENT