Ponedjeljak, 26 veljače, 2024

Nacionalna veletržnica

Kontakt

Nacionalna veletržnica d.d. u likvidaciji

ADRESA: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
LIKVIDATOR: Maja Kosmina, dipl. oec
TAJNICA DRUŠTVA: gđa. Sandra Jelusić, dipl.iur.
TELEFON: +385 1 2406 400, 2406 399

FAX: +385 1 2406 399
E-MAIL: nacionalna-veletrznica@zg.t-com.hr
WEB: www.veletrznica.hr