Četvrtak, 6 svibnja, 2021

Obavijesti

Poziv na redovnu Glavnu Skupštinu – 19.08.2020.

0
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. OIB: 04625379878 sa...

Obavijest o završetku predstečajne nagodbe

0
Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj 14. Stpn-64/2013.g. od 04.listopada2013.godine o odobrenju predstečajne nagodbe, Rješenjem Tt -14/201-3 od 30.siječnja 2014. godine o upisu u...

Obavijest o provedbi upisa promjene članova Nadzornog odbora društva Regionalna veletržnica Split d.d.

0
Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 20. prosinca 2013.godine i Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Tt-14/201-3 od 30. siječnja 2014. godine...

Obavijest o promjeni temeljnog kapitala društva Regionalna veletržnica Split d.d.

0
Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 20. prosinca 2013.godine, Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-14/201-3 od 30.siječnja 2014.godine, te upisom...

Obavijest

0
U zatvorenom dijelu prostora Regionalne veletržnice Split d.d. trenutačno nema slobodnih poslovnih prostora. Na otvorenom dijelu veletržnice ima slobodnih prodajnih mjesta.