Nedjelja, 22 svibnja, 2022

Obavijesti

Natječaj za izbor i imenovanje direktora RVRM d.d.

0
REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d. Matulji, Jušići 69 C, OIB: 25427880146 NADZORNI ODBOR Sukladno čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 20. Statuta Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji od...

Novo usluga vaganja

0
KOLNA VAGA do 50 T Regionalna veletržnica Split d.d. vrši uslugu vaganja za različite potrebe, uz izdavanje potvrde o vaganju, po vrlo pristupačnim cijenama. Vaga se...

Poziv na redovnu Glavnu Skupštinu 15.06.2021

0
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)...

Poziv na redovnu Glavnu Skupštinu – 19.08.2020.

0
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. OIB: 04625379878 sa...

Obavijest o završetku predstečajne nagodbe

0
Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj 14. Stpn-64/2013.g. od 04.listopada2013.godine o odobrenju predstečajne nagodbe, Rješenjem Tt -14/201-3 od 30.siječnja 2014. godine o upisu u...

Obavijest o provedbi upisa promjene članova Nadzornog odbora društva Regionalna veletržnica Split d.d.

0
Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 20. prosinca 2013.godine i Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Tt-14/201-3 od 30. siječnja 2014. godine...

Obavijest o promjeni temeljnog kapitala društva Regionalna veletržnica Split d.d.

0
Odlukom Glavne skupštine društva Regionalna veletržnica Split d.d. od 20. prosinca 2013.godine, Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-14/201-3 od 30.siječnja 2014.godine, te upisom...