CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas123
mod_vvisit_counterOvaj tjedan765
mod_vvisit_counterOvaj mjesec3218
mod_vvisit_counterSveukupno951573

Visitors Counter
RV Osijek d.o.o. objavila poziv na Glavnu Skupštinu dioničara PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Ponedjeljak, 26 Lipanj 2017 08:18

Na temelju odredbe članka 277. stava 2. i 3. i članka 289. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i odredbe članka 23. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek, Ulica jablanova 11  

(u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava donosi odluku o sazivanju i objavljuje poziv dioničarima za sudjelovanje na

REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. Osijek

koja će se održati dana 10. srpnja 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u

10,00 sati, u prostorijama Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Predlaže se sljedeći

D n e v n i   r e d:

1.Otvaranje sjednice Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara;

2. Podnošenje Skupštini:

2.1. Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2016. godini;

2.2. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu;

2.3. Financijskih izvješća za 2016. godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća;

2.4. Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu;

3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja u 2016. godini;

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu;

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih

ODLUKA:

Ad.2.1. Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2016. godini;

Ad.2.2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu;

Ad.2.3. Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2016. godinu.

Ad.2.4. Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu.

Ad.3. Društvo je u poslovnoj 2016. godini poslovalo s dobiti u iznosu od 41.501 kuna (slovima: četrdeset jedna tisuća petsto jedna kuna). Dobit iz poslovanja Društva u 2016. godini raspoređuje se za pokriće gubitak iz prethodnih godina.

Ad.4. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

Ad.5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2016. godini

Ad.6. Za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu izabire se LHB Revizija d.o.o. Našice.

 

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu moguć je u sjedištu Društva radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, od dana objave poziva do isteka roka za prijavu sudjelovanja. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslik navedenih dokumenata.

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja, na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije.

Ur.broj: 85 - 2017

U Osijeku, 26. svibnja 2017. godine

REGIONALNA VELETRŽNICA   OSIJEK d.d. Osijek

Predsjednica Uprave

Žana Gamoš, mag. iur.