CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas67
mod_vvisit_counterOvaj tjedan1120
mod_vvisit_counterOvaj mjesec6435
mod_vvisit_counterSveukupno929006

Visitors Counter
RV Split objavila poziv na Glavnu skupštinu Društva PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Utorak, 09 Svibanj 2017 12:01

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. sa sjedištem u Splitu, Kamen , 4. Gardijske 47  (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 13.06.2017.g. u 11 sati u prostorijama Regionalne veletržnice Split, u Splitu , Kamen, 4.gardijske 47 .

Dnevni red:

 1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
 2. Izbor predsjedavajućeg redovite Glavne skupštine Društva
 3. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2016.godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.godinu
 5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2016.g.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća te izvješća revizora
 6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2016.godine
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016.godinu
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016.godinu
 9. Izbor revizora za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA :

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Redovna glavna skupština Društva donese slijedeće odluke:

Ad.3.             : Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2016.godini.

 1.            : Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.g.
 2.            : Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2016.g.: bilanca, račun dobiti i  gubitka, bilješke uz financijska izvješća te izvješća revizora
 3.            : Dobit poslovne 2016.g.u iznosu od 81.130,00 kuna prenosi se u slijedeću godinu
 4.            : Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2016.godinu
 5.            : Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2016.g.
 6.            : Za revizora Društva za poslovnu 2017.g. imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split

OBRAZLOŽENJE

Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva od dana objave Poziva za skupštinu u sjedištu društva svakog radnog dana, u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoćnik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć.
Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od objave poziva do dana održavanja skupštine upravi Društva dostaviti obrazložene prijedloge i priopćenja o protuslovljenju deset dana od objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva .
Ako nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 14 dana kasnije, odnosno 27.06.2017.g.
Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768

 

Regionalna veletržnica Split d.d.

UPRAVA